Bowling Green, Kentucky

Parish/Finance Council

April 23, 2024 - Finance Council Minutes

April 22, 2024 - Parish Council Minutes

February 26, 2024 - Finance Council Minutes

December 6, 2023 - Finance Council Minutes

August 23, 2023 - Finance Council Minutes

May 30, 2023- Finance Council Minutes

March 28, 2023 Finance Council Minutes

January 24, 2023- Finance Council Minutes

October 25, 2022- Finance Council Meeting

September 28, 2022- Finance Council Minutes

November 29, 2022- Parish Council Minutes

April 26, 2022- Finance Council Minutes

August 22, 2022- Finance Council Minutes

May 31, 2022- Finance Council Minutes

February 22,2022- Finance Council Minutes

January 25, 2022- Finance Council Minutes

May 2022- Parish Council Minutes

January 2022- Parish Council Minutes

May 2022 - Parish Council Minutes

February 2022- Parish Council Minutes

April 2022- Parish Council Minutes

April 2022 - Parish Council Minutes

March 2022 - Parish Council Minutes

November 2021-Finance Council Minutes

January 2022-Parish Council Minutes

October 2021-Finance Council Minutes

September 2021-Finance Council Minutes

November 2021-Parish Council Minutes

October 2021-Parish Council Minutes

August 2021-Finance Council Minutes

September 2021-Parish Council Minutes

July 2021-Finance Council Minutes

August 2021 - Parish Council Minutes

July 2021-Parish Council Minutes

May 2021-Finance Council Minutes

May 2021-Parish Council Minutes

April 2021-Finance Council Minutes

April 2021-Parish Council Minutes

March 2021-Finance Council Minutes

March 2021-Parish Council Minutes

February 2021-Finance Council Minutes

February 2021-Parish Council Minutes

January 2021-Finance Council Minutes

January 2021-Parish Council Minutes

December 2020-Finance Council Minutes

November 2020-Parish Council Minutes

October 2020-Finance Council Minutes

October 2020-Parish Council Minutes

September 2020-Finance Council Minutes

September 2020-Parish Council Minutes

August 2020-Parish Council Minutes

July 2020-Parish Council Minutes

June 2020-Parish Council Minutes

May 2020-Parish Council Minutes

April 2020-Parish Council Minutes

February 2020-Parish Council Minutes

January 2020-Parish Council Minutes

November 2019 Parish Council and Finance Council Minutes

September 2019-Finance Council Minutes

September 2019-Parish Council Minutes

August 2019 Parish & Finance Council Minutes_updated

April 2019 Finance Council Minutes

January 2019-Parish Council Minutes

January 2019-Finance Council Minutes

November 2018-Parish Council Minutes

November 2018-Finance Council Minutes

September 2018-Parish Council Minutes

October 2018-Finance Council Minutes